กิจกรรมดีๆมาฝากน้องสติปัญญา และเด็กๆทั่วไปอีกแล้ว

กิจกรรมดีๆมาฝากน้องสติปัญญา และเด็กๆทั่วไปอีกแล้ว

วันนี้ 16 พคเวลา 16.00 น.ตรง
อย่าลืมติดตาม Live สด
สอนยืดหยุ่นกล้ามเนื้อมัดเล็ก-ใหญ่
และมาฝึกร้องเพลง-ท่าประกอบ
กับ ครูหน่อง ครูแตน จากชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่

ถ่ายทอดสดผ่านทางเพสนี้ของสมาคม
กันนะครับ