การแสดงความสามารถของน้องๆจากชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ในที่สาธารณะถนนคนเดิน