การเซ็นสัญญาการจ้างงานมาตรา 33 กับบริษัท ISS ประจำภาคเหนือ และบริษัทกรุงไทยธุรกิจบริการ