การประชุม เชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของคนพิการ ช่องทางการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการขายด้วยตลาดออนไลน์

การประชุม เชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของคนพิการ ช่องทางการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการขายด้วยตลาดออนไลน์