การประชุมร่าง เกณฑ์ชี้วัดการพิจารณาให้กู้ยืมเงินฉุกเฉินเพื่อประกอบอาชีพจากกองทุน พ.ศ. 2563

การประชุมร่าง เกณฑ์ชี้วัดการพิจารณาให้กู้ยืมเงินฉุกเฉินเพื่อประกอบอาชีพจากกองทุน พ.ศ. 2563

ถกระเบียบ กู้ฉุกเฉิน 10,000 บาท
ไม่มีคนค้ำประกัน