กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้!!!!!

กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้!!!!!

ปัญหาคนพิการไม่มีจะกิน
ปัญหาคนพิการตกงาน
ปัญหาคนพิการไม่ได้ขายของ
ปัญหาคนพิการขาดสภาพคล่อง
ปัญหาคนพิการไม่มีตังค์
ปัญหาที่มาพร้อมกับไวรัสโควิด-19

1000 บาทเยียวยาคนพิการยังไม่ถึง
กู้ 10,000 บาทฉุกเฉินยังไม่เห็น
ได้800บาทเบี้ยความพิการต่อเดือน

วันนี้มาชวนคุยชวนคิด!!!!
ให้รัฐบาลจ่ายเบี้ยความพิการ
ล่วงหน้าให้กับคนพิการ
ที่มีความประสงค์รับไปเลย 8000 บาทจ่าย 10 เดือนล่วงหน้าสนใจไหมครับ
ช่วยกันคิดหาแนวทาง…..
ว่าทำได้ไหม????

ทำอย่างไร?เงินถึงจะถึงมือ
คนพิการด้วยความรวดเร็ว
ญี่ปุ่นจ่ายให้ประชาชนรวมถึงคนพิการ
คนละ 100,000 เยน (30,000 บาท)
ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นโอน
โดยตรงถึงทุกคน

วันนี้ผมติดต่อผู้บริหารสามแบงค์
เพื่อหาแนวทางในการโอนเงิน
ให้กับคนพิการ 2,000,000 คน
มีวิธีใดที่จะเร็วที่สุด
เดี๋ยววันจันทร์ได้คำตอบ