กล่าวปิดการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการเข้าถึงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลช กรุงเทพฯ

กล่าวปิดการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการเข้าถึงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลช กรุงเทพฯ