กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการออกงาน

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการออกงาน

บริเวณท้องสนามหลวง ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “สร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้แนวคิด
“ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกัน”
ระหว่างวันที่ 28 – 31กรกฎาคม 2563เวลา10.00 – 18.00 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง