กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร (คนพิการ) สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2563

กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร (คนพิการ) สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2563

 (รายละเอียดตามที่แนบ) https://job.ocsc.go.th/JobShowEdit.aspx?JobID=637273173326978117